Akateeminen yrittäjäkoulu - Tilastokatsaus 24.6.2016

Yrittäjyyden opin Rekisteröitymiset

Juhannuksena 2016 rekisteröityneitä Yrittäjyyden oppien hyödyntäjiä oli yhteensä 12.097. Nämä kaikki henkilöt ovat vuosien varrella aidosti rekisteröityneet uusiksi käyttäjiksi.

Rekisteröitymiset

10.6.2002 31.12.2005 31.12.2010 31.12.2015 24.6.2016
Rekisteröitymiset 664 6.456 11.072 12.058 12.097
Lisäys + 401 + 5.592 + 4.616 + 986 + 39

Henkilötaustoista

Yrittäjyyden oppeihin rekisteröityy useammin nainen kuin mies. Tämä kuvannee tilannetta myös opiskelijoiden yleisen jakauman suhteen. Ilahduttavaa kuitenkin on se, että yrittäjyys kiinnostaa sekä miehiä että naisia. Suhteelliset osuudet ovat pysyneet vuodesta toiseen likipitäen samoina.

10.6.2002 31.12.2005 31.12.2010 31.12.2015 24.6.2016
Rekisteröitymiset 664 6.456 11.072 12.058 12.097
Miehiä 49 % 42 % 38 % 38 % 38 %
Naisia 51 % 58 % 62 % 62 % 62 %

Ikäjakaumasta

Nuoret aikuiset (26 – 39 v) ovat edelleen kiinnostuneimpia yrittäjyydestä ja siihen liittyvästä opin tarjonnasta. Tutkimusten mukaan kiinnostus yrittäjyyteen ja yrittäjätoimintaan herää yleensä aikuistumisen ja itsenäistymisen iässä tavoitteiden ja omien vastuiden kasvaessa. Tähän myös tämä seuranta viittaa.

Tilastoseurannassa otetaan huomioon iän karttuminen, mutta kokonaisuutena samat ikäryhmät ovat olleet kärkijoukkoa vuodesta toiseen.

10.6.2002 31.12.2005 31.12.2010 31.12.2015 24.6.2016
Rekisteröitymiset 664 6.456 11.072 12.058 12.097
Kork. 25 v 30,3 % 32,1 % 14,2 % 2,9 % 1,7 %
26 - 32 v 19,6 % 22,5 % 34,0 % 24,5 % 20,3 %
33 - 39 v 14,3 % 12,5 % 14,5 % 27,0 % 30,1 %
40 - 49 v 22,2 % 20,9 % 19,4 % 18,0 % 18,9 %
50 v + 11,6 % 12,0 % 17,9 % 27,6 % 29,0 %

Tavoitteista ja työmarkkina-asemasta

Yrittäjyyden oppien hyödyntäjien tavoitteet ovat pysytelleet samoina vuodesta toiseen. Muutokset ovat marginaalisia. Opintojen syventäminen ja itseopiskelu ovat olleet tavoitteiden kärjessä koko tarkasteluajan. Opintojen aloitusvaiheessa yrittäjyys on kiinnostanut joka kymmenettä ja opetuksen kehittäminen lähes yhtä montaa.

Työmarkkina-aseman tarkastelu osoittaa, että suurimpana ryhmänä ovat edelleen kokoaikaiset opiskelijat, joita on lähes puolet ja edelliseen viitaten kyseessä lienee nimenomaan opintojen syventäminen. Ilahduttavaa on myös se, että myös toisen palveluksessa olevat yrittäjähenkiset henkilöt ovat kiinnostuneita yrittäjyyden opeista, jolloin kysymys lienee itseopiskelusta ja yrittäjäuran suunnittelusta. Toimivia yrittäjiä on mukana reilut kuusi prosenttia ja yrittäjäksi aikoviksi ilmoittautuneita lähes neljä ja puoli prosenttia. Rekisteröitymisen hetkellä työtä vailla on ollut eri katsauksissa vajaat kaksi prosenttia rekisteröityneistä.

Oppilaitoksista ja opinnoista

Vuosia sitten (2.1.2007) rekisteröityviltä ryhdyttiin tiedustelemaan oppilaitosta, jossa opiskelee ja tutkintoa jota suorittaa. Oppilaitosten luettelo on tulostettuna pitkä kuten myös tutkintojen lista.

Opinahjojen listauksissa mukana ovat niin yliopistot eri laitoksineen, ammattikorkeakoulut kuin myös kauppaopistot ja aikuisopistot, avointa yliopistoa ja lukiota unohtamatta. Siis kaikki opinajot läpi koulutusportaiden ovat tänään kiinnostuneita yrittäjyydestä.

Tutkintojen kohdalla yrittäjyyden oppien kysyntä on erittäin monipuolinen. Se, että liiketaloutta eri opinahjoissa opiskelevat etsivät lisää tietoa yrittäjyydestä ei yllätä. Ilahduttavaa on se, että opettajat, sosionomit, sairaanhoitajat, artesaanit, humkandit, eri alojen maisterit ja lisensiaatit, insinöörit, oikeustiedettä, lääketiedettä tai filosofiaa opiskelevat, fysioterapeutit, jne. ovat löytäneet yrittäjyyden opit.

Tilastokatsaus - etusivulleSulje