Akateeminen yrittäjäkoulu - Tilastokatsaus 24.6.2016

Yrittäjyyden oppien kysyntä

Juhannuksena 2016 sivulatauksia Yrittäjyyden oppeihin kautta aikain on tehty 73.561.

Yli tuhat kertaa on ladattu 22 tutkimus- ja opinaineistoa. Kärjessä on prof. Matti Koirasen teos ”Ole yrittäjä”, jota on ladattu yli kymmenen tuhatta kertaa. Aineistoa lienee vaikea enää edes kirjastoista löytää.

Muita eniten kiinnostaneita teemoja ovat olleet yrityksen rahoitus, yritysidean kehittäminen, yrittäjyyskasvatus, luovuus ja innovatiivisuus, yrittäjyyden ulottuvuudet sekä yrityksen syntyyn ja kasvuun sekä liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät erilaiset kysymykset.

Tulevaisuudessa lukemistilaston seuranta muuttuu aineistojen uuden ryhmittelyn maukaiseksi. Seuraa tilannetta!Matti Koiranen: Ole yrittäjä - Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys  10317  14,03% 
Markku Virtanen: Rahoitusmarkkinat ja pk-yritysten rahoitus  3502  4,76% 
Erkki Laitila: Yritysideasta toimivaan yritykseen  3185  4,33% 
Kari Ristimäki: Yrittäjyyskasvatuksen perusteita  3105  4,22% 
Kristiina Heikkilä & Jorma Heikkilä: Luovuus ja innovatiivisuus selviytymisstrategiana muutoksen maailmassa  2930  3,98% 
 
Jukka Vesalainen: Yrittäjyyden ulottuvuudet  2799  3,81% 
Vesa Routamaa: Yrityksen kasvu ja organisoituminen  2755  3,75% 
Markku Virtanen: Liiketoiminnan suunnittelu ja kasvurahoitus  2583  3,51% 
Erkki Laitila: Pienen liikeyrityksen tilinpäätös  2277  3,1% 
Matti Koiranen: Yrittäjyyskasvatus - Ajatuksia yrittäjyyteen oppimisesta  1976  2,69% 
 
Mauri Laukkanen: Yrittäjyyden ja uuden liiketoiminnan jäljillä  1851  2,52% 
Matti Koiranen: Perheyrittäminen - Huomioita suku- ja perheyrityksistä  1835  2,49% 
Elina Varamäki: Pk-yritysten monenkeskeinen verkostoyhteistyö  1752  2,38% 
Matti Koiranen: Yrittäjyyden ja liiketoiminnan perusteet  1722  2,34% 
Jukka Vesalainen: Yritysyhteistyön malleja  1679  2,28% 
 
Antero Koskinen: Sananen yrittäjyyden prosessista  1534  2,09% 
Pekka Lehtonen: Osaamispohjaisen yrityksen menestystie: Analyysi seitsemän suomalaisen yrityksen kehittymisestä oman alansa parhaimmistoon  1477  2,01% 
Kari Ristimäki: Yrittäjäksi identifioituminen - nuorten yrittäjyysidentiteetin kehityksestä  1312  1,78% 
Antero Koskinen: Pienyritysten kehityskaaret ja areenat  1245  1,69% 
Maria Järlström: Opiskelijoiden persoonallisuus ja uraorientaatiot  1232  1,67% 
 
Erkki Laitila: Tuotteen ja palvelun hinnoittelu pienyrityksessä  1142  1,55% 
Pekka Paajanen: Ajatuksia yrittäjyyskasvatuksen ideaalista - käsiteanalyysia ja empiirisiä löydöksiä ammattikorkeakoulun hallinnon ja kaupan alalla  1136  1,54% 
Hannu Littunen: Uuden yrityksen eloonjääminen - teoriaa ja empiirisiä tuloksia  991  1,35% 
Antero Koskinen: Yrittäjien järjestäytymisen pitkä marssi  959  1,3% 
Pekka Lehtonen: Uusyrittäjyys ja kasvu - liiketoimintakonseptin kehittäminen - casesarja  915  1,24% 
 
Timo Lampikoski: Itsensä johtaminen  883  1,2% 
Erkki Laitila: Operatiivisesta laskennasta, tulosyksikkö- ja toimintolaskennasta  881  1,2% 
Kirsti Melin: Nuorten yrittäjyysintentiot  837  1,14% 
Tarja Römer-Paakkanen: Perheyrittäjyys  824  1,12% 
Vesa Nissinen: Syväjohtamisen peruskurssi  760  1,03% 
 
Juhani Palojärvi: Pk-yrittäjän päätöksenteko  720  0,98% 
Mika Paljakka: Sisäinen yrittäjyys ja oppiva organisaatio  699  0,95% 
Leif Åberg: Yrityksen viestintä ja strategiat  645  0,88% 
Vesa Nissinen: Johtajakoulutuksesta ja tutkimuksesta  619  0,84% 
Visa Huuskonen: Yrittäjäksi ryhtyminen - Teoreettinen viitekehys ja sen koettelu  617  0,84% 
 
Liisa Remes: Yrittäjyysopettajan syventävä oppimateriaali  560  0,76% 
Marketta Koskinen: Yrittäjyys vs. sisäinen yrittäjyys  484  0,66% 
Antero Koskinen: Yrittäjyys, yritykset ja kansantalous - osakatsaus  483  0,66% 
Juha Salonen: Yrittäjän juridiikkaa. Sopimukseen sitoutuminen - oikeudet ja velvollisuudet.  469  0,64% 
Tarmo Kunnas: Mitä yrittäjän tulee tietää kulttuurista?  409  0,56% 
 
Mika Tuunanen: Suomalainen franchiseyrittäjyys  390  0,53% 
Lars Strang: Kriisiyrityksen johtaminen ja uudelleensuuntaus  383  0,52% 
Saija Katila: Maanviljelijä-yrittäjäperheiden selviytymisstrategiat  378  0,51% 
Tarmo Kunnas: Yrittäjäjohtajana kasvu - etiikasta ja moraalista  370  0,5% 
Hanna-Leena Pesonen: Yhteiskuntavastuun haasteet yritykselle  361  0,49% 
 
Paul Lillrank: Johdatus laatuajatteluun  354  0,48% 
Liisa Remes: Opettaja yrittäjyyskasvattajana  353  0,48% 
Tuomo Takala: Yritysetiikka II : Johtamisesta, sidosryhmistä ja muutoksista  341  0,46% 
Kari Lampikoski: Kuluttajakäyttäytymisen trendit ja trendin johtaminen  340  0,46% 
Heli Pehkonen & Vesa Routamaa: Asiantuntijaverkoston organisointi  334  0,45% 
 
Erkki Nevanperä: Yrittäjyys opiskelijanuorten ajattelussa  329  0,45% 
Tuomo Takala: Yritysetiikka I : Johdon vastuista ja velvollisuuksista  325  0,44% 
Kari Lampikoski & Tommi Lampikoski: Avainhenkilöiden sitouttaminen: Miten pitää aikaansaavat työntekijät yrityksen palveluksessa?  313  0,43% 
Soili Vento: Sosiaalipalveluyrittäjyys  298  0,41% 
Pentti Koskinen: Teknologian päätöksenteko  297  0,4% 
 
Mika Tuunanen: Franchisingin nykylaajuus Suomessa - Franchisingtilastot  265  0,36% 
Taru Päivike (ent. Hautala): CASE: Bothnia Mill – Eräs sukupolvenvaihdos  256  0,35% 
Marja-Liisa Kakkonen: Yrittäjien fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen työkyky  219  0,3% 
Antero Koskinen: Yrittäjäksi voi oppia!  208  0,28% 
Hannu Laitinen: Verkot samoilla vesillä  196  0,27% 
 
Aulis Ylinen: Pienyrittäjien oppimistarpeet sekä oppiminen heidän itsensä kokemana  193  0,26% 
Asko Hiltunen: Perheyrityksen sukupolvenvaihdoksen moninaisuus – ongelmia, esteitä ja uusia mahdollisuuksia  160  0,22% 
Asko Hiltunen: Eettinen liikkeenjohtaja  140  0,19% 
Aulis Ylinen: Opettajien yrittäjyyskasvatusvalmiudet Etelä-Pohjanmaan lukioissa  100  0,14% 
Jukka Suurmäki: Tavoitteena hyvästä parhaaksi  74  0,1% 
 
Hannu Laitinen: Epäterve kilpailu  70  0,1% 
Pekka Turkki: Tutkimus- ja kehityshenkilöstön tyytyväisyys palkitsemiseen ammattikorkeakoulussa  43  0,06% 
Kirsti Melin / Kristian Melin: Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla  0,01% 

Sivulataukset yhteensä: 73.561

Tilastokatsaus - etusivulleSulje