Akateeminen yrittäjäkoulu
    Etusivu   Yrittäjyyden oppia   Yrittäjyyden kutsu   Yrittäjän MBA-ohjelmat   Tietotori   Info

Yrittäjän MBA - esseen ohjeistusta

3. Hieman esseen tuottamisesta

3.1. Millainen on erinomainen essee?

Tätä kysyvät kaikki, jotka ryhtyvät esseen tuottajaksi. Yksioikoista ohjetta ei voi antaa, onhan essee aina ´kirjoittajansa näköinen´ hengen tuote. Mutta ensiksi voisi pohtia, mikä ei ole hyvä essee.

Esseen tunnusmerkit eivät täyty pelkässä referaatissa, jossa lainatut tekstit seuraavat toinen toisis- taan irrallaan ja ilman, että tuottaja on sanallakaan kommentoinut tai tulkinnut ilmiötä tai lähdekir- jallisuutta.

Esseenä ei voi myöskään pitää yhteen ´pötköön´ kirjoitettua tekstiä, josta ´punaista lankaa´ ei löydä hakemallakaan tai tarinointia, jota ei ´katkaista´ erilaisin graafisin tai tekstin etenemistä ja syventy-mistä osoittavin keinoin.

Aseta siis tavoitteesi korkealle!

3.2. Essee on löytöretki ja nautinto!

Tekstin tuottaja tekee löytöretken uuden tiedon maailmaan ja osoittaa tarkastelun jäsentelyllä ja etenemisellä sekä omilla pohdinnoillaan sisäistäneensä ilmiön, jonka ympärille essee rakentuu. Lukija kokee tämän retken nautintona, kun aistii, että tuottaja ei ole puurtanut kokonaisuutta kasaan ´hammasta purren´, ´pakkopullana´ tai pelkästään lähdeaineistoja kopioimalla. Viiteosiot onkin syytä erottaa omasta panoksesta joko "lainauksin" tai lähteeseen viitaten.

Hyvä essee palkitsee siten molemmat osapuolet, mutta erityisesti tuottajan. Hänhän voi tekstinsä hyödyntää monella tavoin joko julkaisemalla sen sellaisenaan artikkelina tai osittain esimerkiksi laajemmassa opinnäytteessään.

Essee on askel pidemmälle!

3.3. Alku on aina hankalin

Uuden tuotoksen, esseen tai muun raportin, alku on aina hankala. "Edessä tyhjä sivu, itsellä tyhjä pää, kas´ tämä on tunne jokaisen." Tässä tilanteessa kysytään päättäväisyyttä ja rohkeutta ottaa se kuuluisa ensimmäinen askel.

Eräs tapa aloittaa esseen tuottaminen, on tehdä itselleen kysymyksiä valitusta teemasta tai ilmiöstä.

Mitä se on? Mistä tässä on kysymys? Miksi tämä minua kiinnostaa, entä millä tavoin tämä ilmiö on tärkeä? Mihin tämä liittyy? Mitä siitä tiedetään? Mitä asioita, tekijöitä, prosesseja ja mekanismeja siinä voi ilmetä? Mistä näkökulmasta, perspektiivistä, tätä ilmiötä voisi lähestyä? Mihin tehtävään ja tavoitteisiin minun on esseelläni vastattava?

Kysyvä asenne avittaa!

3.4. Tuottaja on kuin mökin rakentaja

Vertauskuvallisesti esseen tuottamisen voi rinnastaa rantamökin rakentamiseen.

  1. laaditaan piirustukset, tällaisen mökin rakennan (rakennekuvaus, alustava sisältö ja työaikataulu),
  2. valetaan pohja tai kestävät pilarit (oma kiinnostus ja kosketus aiheeseen),
  3. valitaan rakennuspuut ja järjestetään ne rakentamisen järjestykseen (lähdeaineisto),
  4. ryhdytään töihin: hirsien veisto, villotus, asennus ja tapitus (lähdeaineiston sisällön analyysi ja viitepoiminta, siirto otsikoitten alle, väliotsikot, alajohdannot ja juon- not).

Vaihe vaiheelta urakka etenee ja mökki nousee (raportti saa sisältöjä ja muotoa). Aika ajoin on kuitenkin syytä silmäillä kokonaisuuden osia: tarkistaa saumat, kulmat ja korkeus (väliluku ja ilmauksen hionta). Kunnes on aika asentaa kurkihirsi ja viettää harjakaisia (luku ja kirjoitus lopusta alkuun, pohdintatauko).

Rantamökin katerakenteiden veisto ja kattomateriaalin asennus ja kiinnitys on jo viimeistelyä, mikä tuottaa tyydytyksen rakentajalleen (esseen rakenteen, sivujen ja tekstin viimeistely raporttina esitet-tävään muotoon).

Siinä se on - rantamökki: arvioinnin kestävä essee!

3.5. Muutama viimeistelyvinkki…

Aivan kuten kaikissa opinnäytteissä huolellinen työn jälki, looginen ja monipuolinen asioiden tarkastelu, elävä ilmaisu, asiakieli ja virheistä vapaa ilmaisu saavat arvioinnissa huomiota. Siksi viimeistelyyn onkin syytä keskittyä erikseen.

Matti Koiranen on laatinut tutkielman kirjoittajalle itse arviointia varten varsin seikkaperäisen muistilistan, josta poimittuna tässä muutama sovellettu viimeistelyvinkki.

  1. Tarkista ovatko raportin eri pääluvut tasapainossa keskenään ja sellaisessa järjestyksessä, että niistä muodostuu johdonmukainen kokonaisuus.
  2. Tarkista ovatko esseen editointiasu: marginaalit, fontit ja otsikot, lihavoinnit ja kursivoinnit kohdallaan siten, että essee on viimeistellyn raportin näköinen.
  3. Tarkista ovatko tekstissä ja viiteluettelossa esiintyvä lähdekirjallisuus yhtäpitävä sekä tekstissä esiintyvät viittaukset asianmukaisesti esitetty.
  4. Tarkista ovatko kirjoitustyylisi ja lauserakenteesi hyvää suomen kieltä ja oletko hyödyntänyt tekstin automaattista korjaustekniikkaa tai muuta oikolukua.

Nyt voit jo esittää esseesi ystävällesi luettavaksi!

Yrittäjän MBA - esseen ohjeistusta - etusivulle

  

© Yrittäjäkoulu 2000 - 2016

www.avainlippu.fi www.avainlippu.fi - klikkaa tähän!